Decoratie

De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf en bestaat minimaal uit een balans en een winst- en verliesrekening.
Hoe groter een bedrijf, hoe meer onderdelen in de jaarrekening.

Buiten dat het vaak verplicht is een jaarrekening op te (laten) stellen, geeft zo’n jaarrekening u ook een beter inzicht in de financiële situatie van uw bedrijf.

MeerMKB kan de jaarrekening voor u verzorgen.