Decoratie

MeerMKB Administratieve Dienstverlening kan de salarisadministratie voor uw bedrijf verzorgen.

Als u met personeel werkt dan krijgt u te maken met het betalen van salarissen en het betalen van werkgeverslasten. Dat is specialistisch werk en kost veel tijd. Een klein foutje kan grote (financiele) consequenties hebben. MeerMKB Administratieve Dienstverlening neemt u de salarisadministratie uit handen. Voor een vast bedrag per personeelslid per maand.
Wij gebruiken softwarepakketten in de "Cloud". Er is ook een app beschikbaar voor de smartphone. Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met de optie Administratie.

Wat wij voor u verzorgen:

  • Salarisstroken en loonstaten
  • Aangifte loonheffingen pensioen
  • Loonkosten per uur (inclusief werkgeverslasten)
  • Jaaropgaven van de werknemers
  • Koppelingen met uw administratie